தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் வெளியிட்ட புத்தகங்களை வாங்க விருப்பம் தெரிவித்தல்
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் நிறுவனத்தினால் வெளியிடப்பட்டு தற்போது விற்பனையில் உள்ள புத்தகங்களை வாங்குவதற்கு ஏதுவாக இப்பக்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு தரப்பட்ட பட்டியலில் இருந்து உங்களுக்குத் தேவைப்படும் புத்தகங்களைத் தெரிவு செய்து, அத்துடன் உங்கள் மின்-அஞ்சல் முகவரியை இணைத்து உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் நிறுவனத்தின் விற்பனைப் பிரிவுக்கு தெரியப்படுத்தலாம்.
விருபா எண்புத்தகத் தலைப்புஆண்டுவிலைதெரிவு
VB0002903சித்த மருத்துவ வரலாறு 2008115
VB0001563பேராசிரியர் எம்.எஸ்.பூரணலிங்கம் பிள்ளை 200530
VB0001562பண்டிதமணி மு.கதிரேசன் செட்டியார் 200540
VB0001560மகாவித்துவான் ரா.ராகவையங்கார் 200530
VB0001559சித்தாந்தச் செல்வர் க.வெள்ளைவாரணனார் 200525
VB0001558தமிழ்க் கடல் இராய.சொக்கலிங்கம் 200530
VB0001539உலகத் தமிழிலக்கிய வரலாறு (கி.பி 1851 - கி.பி 2000) 2005180
VB0001524வாழிய செந்தமிழ் 2007140
VB0001522தமிழியல் ஆய்வுச் சிந்தனைகள் - நாட்டுப்புறவியல், கலை & பண்பாடு 200790
VB0001521பேராசிரியர் அ.மு.பரமசிவானந்தம் 200740
VB0001520பெண்ணியப் படைப்பிலக்கியம் 200675
VB0001519பாவாணரின் ஞால முதன்மொழிக் கொள்கை 200645
VB0001518பள்ளு இலக்கியம் மறுவாசிப்பு, பிரதிக்கு வெளியே.... 200675
VB0001517தமிழக வானவியல் சிந்தனைகள் 200635
VB0001516இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழ்க் கவிதை 200680
VB0001514மௌனத்தின் அதிர்வுகளும் மொழியும் - பெண் 200540
VB0001512தமிழர்கள் கண்ட தாவரவியல் 200540
VB0001511திராவிட இயக்க இதழ்கள் (தொகுதி - 1) 200560
VB0001510சைவ சித்தாந்தத்தில் ஆன்மக் கொள்கை 200565
VB0001509பெரியபுராணம் திருமுறைகளின் கவசம் 200555
VB0001508காஞ்சிபுரம் (கி.பி 6-ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முன்) 200565
VB0001507தமிழ் உரைநடையும் கிறித்தவர் பங்களிப்பும் 200520
VB0001506திருக்குறளில் பொதுநிலை உத்திகள் 200530
VB0001505தமிழிலக்கியத்தில் மனிதநேயம் 2005115
VB0001488உலகத் தமிழிலக்கிய வரலாறு (கி.பி 901 - கி.பி 1300) 2006100
VB0001487பெண்ணிய உளப்பகுப்பாய்வும் பெண் எழுத்தும் 200540
VB0001486தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம் - கருத்துரையும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும் 200550
VB0001485தமிழ் ஆய்வு இதழ்கள் 200550
VB0001484வேதாத்திரியத்தில் சமூகவியல் இறையியல் சிந்தனைகள் 2005130
VB0001483தமிழிலக்கிய வகைமையியல் - 3 2005150
VB0001482தமிழிலக்கிய வகைமையியல் - 2 2005115
VB0001481தமிழிலக்கிய வகைமையியல் - 1 2005130
VB0001455வ.உ.சி - ஒரு பன்முகப் பார்வை 200525
VB0001363தொல்காப்பியம் - எழுத்ததிகாரம் 2007150
VB0000298மக்கள் நேயச் சுயமரியாதை 200530
எமக்குக்  கிடைக்கப்பெற்ற புத்தகங்களின் தரவுகள் அடிப்படையில் இப்பட்டியல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, இவற்றைவிட புதிய புத்தகங்களும், மீள் பதிப்பிக்கட்ட புத்தகங்களும் மேலதிகமாக உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்  நிறுவனத்தில் விற்பனைக்கு இருக்கக் கூடும். 
         

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan