தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : சுவடிப் பதிப்பு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 3
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
சுவடிப் பதிப்பு வகைப் புத்தகங்கள் :
1
ஞானமாலை
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1997)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : சுவடிப் பதிப்பு
பக்கங்கள் : 32
ISBN :
புயல் காத்துப் பாட்டும் பஞ்சக் கும்மியும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1995)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : சுவடிப் பதிப்பு
பக்கங்கள் : 103
ISBN :
மரபாளர் உற்பத்திக் கும்மி
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1995)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : முதலிராயசாமி திருக்கோயில்
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : சுவடிப் பதிப்பு
பக்கங்கள் : 16
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan