தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : சமய-தாவர வழிபாடு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
சமய-தாவர வழிபாடு வகைப் புத்தகங்கள் :
1
பிரபஞ்சமும் தாவரங்களும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2013
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 400
புத்தகப் பிரிவு : சமய-தாவர வழிபாடு
பக்கங்கள் : 404
ISBN : 9788192377100
பிரபஞ்சமும் தாவரங்களும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பஞ்சவர்ணம், இரா
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
விலை : 240.00
புத்தகப் பிரிவு : சமய-தாவர வழிபாடு
பக்கங்கள் : 212
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan