தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பேராசிரியர் அ.மு.பரமசிவானந்தம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் :
இராசேந்திரன், ம
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
Telephone : 914422542992
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 144
புத்தக அறிமுகம் :
இத்தொகுப்பில் உதவி முனைவர் ச.சிவகாமி

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan