தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நல்ல நண்பர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1952
பதிப்பு : பதினேராம் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் :
வள்ளியப்பா, அழ
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 28
அளவு - உயரம் : 28
அளவு - அகலம் : 21
தமிழக அரசின் முதற்பரிசு பெற்ற புத்தகம்
புத்தக அறிமுகம் :
இரு குழந்தைகள் தங்கள் வளர்ப்புப் பிராணிகளை எந்த அளவிற்கு நல்ல நண்பர்களைப் போல பேணியுள்ளார்கள் என்பதை கூறும் சிறுவர் கதை.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan