தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கெளதம புத்தர்
பதிப்பு ஆண்டு : 1974
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1974)
ஆசிரியர் :
வச்சிரேசுவரி, ஆர்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 4
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 50
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 18
புத்தக அறிமுகம் :
கௌதம புத்தர் வாழ்வில் நிகழ்த சம்பவங்கள் படங்களுடன், அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு சிறுவர்களுக்காக எழுதப்படுட்ள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan