தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


என் பெயர் என்ன?
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1988)
ஆசிரியர் :
இராகவன், எஸ்.டி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 16
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
தனது பெயரை மறந்து விட்ட ஈ ஒன்று தனது பெயரைத் தேடி அலைந்து கடைசியில் எவ்வாறு கண்டபிடிக்கிறது தனது பெயரை என்பதை சுவாரசியமாகக் கூறும் கதை.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan