தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


காடைகுல வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1995)
ஆசிரியர் :
இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்குமலர் பதிப்பகம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 102
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
ஒரு குலம் பற்றிய செய்திகள் அடங்கிய விரிவான நூல் இது ஒன்றேயாகும். காடை குலப் பெயர்க்காரணம் மிக விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. காடை குல வரலாற்று ஆணங்களுடன் காடை குலத் தலைவர்கள் பலரின் வரலாறு தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. அரசரால் காடை குலத்தார் பெற்ற பெருஞ்சிறப்புக்கள், முதன்மையானவர்கள் என்று புகழப்பட்ட செய்திகள் உள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan