தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மார்க்சியமும் தமிழ் இலக்கியமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1988)
ஆசிரியர் :
ஞானி, கோவை
பதிப்பகம் : பரிமாணம் வெளியீ
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 370
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
இந்நூல் இதுவரை இலக்கிய விமர்சனத்தையே படித்தவர்களுக்கு, விமர்சனத்தை இலக்கியமாக்கித் தருகிறது. சமூக மாற்றம் நிகழும் காலகட்டத்தில் நிலவும் இரு வேறு அமைப்புக்களின் சங்கம கால இலக்கியங்களான சங்க இலக்கியத்தையும், தற்கால இலக்கியத்தையும் (புதுக்கவிதை, நாவல்) புதிய முறையில் ஆய்கிறது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan