தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வடக்குவாசல் பதிப்பகம்
மின்-அஞ்சல் : vadakkuvaasal@gmail.com
தொடர்பு எண் : 911155937606
முகவரி : 5210, பஸந்த் ரோடு
பஹார்கஞ்ச்
  புது தில்லி - 110055
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 6
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
வடக்குவாசல் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
சனிமூலை
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ராகவன் தம்பி
பதிப்பகம் : வடக்குவாசல் பதிப்பகம்
விலை : 225.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 312
ISBN : 9788190736343
வடக்கு வாசல் நேர்காணல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ராகவன் தம்பி
பதிப்பகம் : வடக்குவாசல் பதிப்பகம்
விலை : 250.00
புத்தகப் பிரிவு : நேர்காணல்கள்
பக்கங்கள் : 312
ISBN : 9788190736350
தேவந்தி
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சுசீலா, எம்.ஏ
பதிப்பகம் : வடக்குவாசல் பதிப்பகம்
விலை : 225.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 296
ISBN : 9788190736367
விருட்சங்களாகும் சிறுவிதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சனத்குமார், சி.டி
பதிப்பகம் : வடக்குவாசல் பதிப்பகம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 176
ISBN : 9788190736336
சிந்தனைச் சிதறல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ராஜன், ய.சு
பதிப்பகம் : வடக்குவாசல் பதிப்பகம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 184
ISBN : 9788190736329
ஜுகல்பந்தி
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : ஷங்கரநாராயணன், எஸ்
பதிப்பகம் : வடக்குவாசல் பதிப்பகம்
விலை : 180.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 376
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan