தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பாப்லோ பாரதி பதிப்பகம்
தொடர்பு எண் : 914428474926
முகவரி : ஏ-3, இலாயிட்சு குடியிருப்பு
இராயப்பேட்டை
  சென்னை - 600014
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
பாப்லோ பாரதி பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
கவின் குறு நூறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : பாப்லோ பாரதி பதிப்பகம்
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 72
ISBN :
சென்னிமலைக் கிளிளோப்பாத்ராக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : பாப்லோ பாரதி பதிப்பகம்
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
உன் வீட்டிற்கு நான் வந்திருந்தேன்.... வால்ட் விட்மன்
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (1999)
ஆசிரியர் : தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : பாப்லோ பாரதி பதிப்பகம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
என் வீட்டுக்கு எதிரே ஓர் எருக்கஞ் செடி
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1995)
ஆசிரியர் : தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : பாப்லோ பாரதி பதிப்பகம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 116
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan