தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள்
பதிப்பகம் : S. Godage and Brothers
தொடர்பு எண் : +94-112-686925
முகவரி : 661, பீ.டி.எஸ் குலரத்னா மாவத்தை
மருதானை
  கொழும்பு - 10
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
நிமிர்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அநாதரட்சகன்
பதிப்பகம் : எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள்
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 128
ISBN : 9789553033765

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan